Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Kontakt

Kontakt informacije

Adresa poslovnog prostora ALHema
Šamačka 2, 11050 Beograd, SRBIJA

Adresa sedišta udruženja
Ivice Devčića 20/I, 11030 Beograd, SRBIJA

Email: office@alhem.rs
Phone: +381 (0) 64 815 19 19
Website: www.zelenenabavke.alhem.rs/

    POŠALJITE NAM PORUKU!