Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Vodiči

null
VODIČ
Kriterijumi - Sredstva i usluge za čišćenja javnih prostora
Saznaj više
null
VODIČ
Kriterijumi - Boje i lakovi i radovi bojenja
Saznaj više
null
VODIČ
Kriterijumi - Usluge čišćenja zatvorenih prostora i sredstva za čišćenje
Saznaj više
null
VODIČ
Kriterijumi - Računari i monitori
Saznaj više
null
VODIČ
Kriterijumi - Papir za fotokopiranje i grafički papiri
Saznaj više
null
VODIČ
Kriterijumi - Nameštaj
Saznaj više
null
VODIČ
Kroz kriterijume za zelene javne nabavke
Saznaj više