Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Publikacije

null

Model konkursne dokumentacije za zelenu javnu nabavku kancelarijskog papira

Model konkursne dokumentacije za zelenu javnu nabavku kancelarijskog papira

null

JAVNE NABAVKE ZA CIRKULARNU EKONOMIJU Dobra praksa i smernice

JAVNE NABAVKE ZA CIRKULARNU EKONOMIJU Dobra praksa i smernice

null

SUSTAINABLE@WORK Vodič za organizaciju održivih sastanaka i događaja u Evropskoj komisiji

SUSTAINABLE@WORK Vodič za organizaciju održivih sastanaka i događaja u Evropskoj komisiji

null

ZELENE JAVNE NABAVKE PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ EU

ZELENE JAVNE NABAVKE PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ EU

null

Smernice za zelene nabavke za organizacije civilnog društva

Smernice za zelene nabavke za organizacije civilnog društva

null

ZELENE JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ CSO MAPIRANJE

ZELENE JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ CSO MAPIRANJE

null

ZELENE JAVNE NABAVKE U REPUBLICI SRBIJI

ZELENE JAVNE NABAVKE U REPUBLICI SRBIJI