Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Uvod u Zelene javne nabavke

Uvod u Zelene javne nabavke

Ova tematska celina će vas uvesti u temu zelenih javnih nabavki, upoznati vas sa konceptom zelenihjavnih nabavki, svrhom i primenom zelenih kriterijuma i upoznati sa mogućnostima integrisanjaekoloških kriterijuma u postupkenabavke. Saznaćete koje su koristi od primene zelenih javnih nabavkikao i osnovne probleme u sprovođenju zelenih nabavki u Srbiji, predloge za njihovo unapređenje, kao iprimere dobre prakse iz EU.

Preduslovi za pohađanje: Nema

Prezentacija

Video Lekcija