Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Pravni aspekt zelenih javnih nabavki

Pravni aspekt zelenih javnih nabavki

U okviru ove tematske celine ćemo vas upoznati sa pravnim aspektima sprovođenja zelenih javnih nabavki, pravnim terminima i izuzecima od primene. Predstavićemo način na koji se ekološki kriterijumi mogu uključiti u postupke javnih nabavki.

Preduslovi za pohađanje: Uvod u Zelene javne nabavke

Prezentacija

Video Lekcija