Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Sistemi menadžmenta životnom sredinom i životni ciklus

Sistemi menadžmenta životnom sredinom i životni ciklus

U okviru ove tematske celine ćemo vas upoznati sa osnovama sistema menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001 i EMAS), označavanjem u vezi sa životnom sredinom (posebno sa Eko znakom).
Takođe, upoznaćemo vas sa osnovama životnog ciklusa proizvoda, roba i usluga i zašto je upravo dobro razumevanje perspektive životnog ciklusa veoma važno za uspešnu primenu zelenih javnih nabavki i odgovarajuću primenu troškova životnog ciklusa

Prezentacija

Video Lekcija