Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Cirkularna ekonomija i zelene javne nabavke

Cirkularna ekonomija i zelene javne nabavke

U ovom modulu saznaćete o osnovama o cirkularnoj ekonomiji i cirkularnim javnim nabavkama. Takođe, u modulu se objašnjava koja se kupovina smatra cirkularnom javnom nabavkom, kako da odaberete postupak javnih nabavki za cirkularne javne nabavke i saznaćete za pojedine primere ovakvih nabavki u EU.

Prezentacija

Video Lekcija