Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Nameštaj

Nameštaj

Osvrt na uticaj na životnu sredinu kroz životni vek nameštaja. Saznaćete ekološkim kriterijumima zelenih javnih nabavki za nabavku novog nameštaja kao i za popravku/prepravku starog nameštaja i nabavku usluge zbrinjavanja nameštaja koji je na kraju svog životnog ciklusa. Takođe, u modulu su opisani i primeri dobre prakse iz zemalja članica EU.

Prezentacija

Video Lekcija