Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Papir za fotokopiranje i grafički papir

Papir za fotokopiranje i grafički papir

Saznaćete kako se primenom ekoloških kriterijuma pri nabavci recikliranog papira odnosno papira na bazi neobrađenih vlakana iz zakonitih izvora smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu. Saznaćete i kako da, nakon sprovedene analize i procene stvarnih potreba za papirom, primenite ekološke kriterijume u postupcima javnih nabavki, kao i koji su mogući načini za uspešno smanjenje potrošnje papira. Takođe, biće vam predstavljeni i neki od dobrih primera primene e koloških kriterijuma u sprovedenim postupcima javnih nabavki papira u EU.

Prezentacija

Video Lekcija