Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Usluge i sredstva za čišćenje javnih prostora

Usluge i sredstva za čišćenje javnih prostora

U okviru ove tematske celine ćemo vas upoznati sa kriterijumima za zelene javne nabavke za usluge i sredstva za čišćenje javnih prostora. Biće predstavljeni svrha i ciljevi primene ovih kriterijuma, šta oni obuhvataju, kao i odgovarajući detalji u vezi nekih od odabranih kriterijuma.

Prezentacija

Video Lekcija