Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Usluge i sredstva za čišćenje zatvorenih prostora

Usluge i sredstva za čišćenje zatvorenih prostora

U ovom modulu ćemo vas upoznati sa kriterijumima za zelene javne nabavke za usluge i sredstva za čišćenje u zatvorenim prostorima i kako ih primeniti. Saznaćete koji su to ključni benefiti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Predstavićemo vam dobre i loše primere primene zelenih kriterijuma u praksi kroz studije slučaja.

Prezentacija

Video Lekcija